Bagges blåsmaskin

I rapporten Bagges blåsmaskin presenterar ingenjören Björn Björck fakta som visar att flera bruks- och teknikhistoriska museer runt om i landet bör se över sin information om blåsmaskiner och deras upphovspersoner. Rapporten avslöjar dessutom att konstruktionen som fick det första patentet i Finland redan fanns patenterad och i bruk i Sverige.

En blåsmaskin är en apparat som pressar ut luft. Blåsmaskiner används än i dag för en mängd olika ändamål inom industrin, men den konstruktion som Björn Björck har gjort en grundlig undersökning och källforskning kring är den under lång tid använda Bagges blåsmaskin. Den började användas under 1830-talet för att förse masugnar, stålugnar och färskningshärdar med luft för förbränning, så kallad blästerluft. Konstruktionen var i drift fram till 1940-talet.

Bagges trecylindriga blåsmaskin tillverkades i över 150 exemplar och fortfarande finns många bevarade runt om i landet. Oftast finns de på ursprunglig plats i gamla hyttor och smedjor. Det är därför ovanligt att tydligt kunna beskåda hela maskinen, men i Lesjöfors finns en blåsmaskin uppställd som industriminnesmärke i ensamt majestät. Ett fåtal ”Baggemaskiner” är restaurerade och kan demonstreras i rörelse, till exempel blåsmaskinen i Österbybruks vallonsmedja.

Kunskapen om Bagges blåsmaskins tillkomst och konstruktion har varit begränsad i 1900-talets allmänna litteratur om bergshantering och järnbruk. På olika sätt har den presenterats i bild, allt från helt korrekta avbildningar till fantasifulla trecylindriga konstruktioner som aldrig har existerat. På grund av detta finns idag på flera svenska museianläggningar felaktiga informationstavlor. I denna rapport reder Björn Björck ut felaktigheterna.

Benämningen Bagges blåsmaskin kan härledas till att Jonas Bagge 1841 ansökte och fick patent på en trecylindrig enkelverkande blåsmaskin. Samma år fick han också patent på en dubbelverkande blåsmaskin. Ett år senare, 1842, patenterades en exakt kopia av den dubbelverkande maskinen även i Finland av en man vid namn L.G. Ståhle. Patentet blev Finlands första patenterade konstruktion, men konstruktionen fanns alltså redan patenterad och i bruk i Sverige. Björn Björcks efterforskningar visar att Ståhle och Bagge kan ha samarbetat om det finska patentet för att ge Bagge tillträde och kontroll även över den finska marknaden för blåsmaskiner.

Björn Björck:
Bagges blåsmaskin. Teknikhistorisk undersökning av en produktionsutrustning
Jernkontorets Bergshistoriska utskott
Utkom 2018