En tredjedel av besökarna på de statliga museerna förra året var barn och ungdomar under nitton år. Det visar ny statistik från Kulturrådet. Antalet barn- och ungdomsbesök har ökat med två procent mellan 2008 och 2009. Vid Musikmuseet, Naturhistoriska riksmuseet och Tekniska museet har mer än hälften av besöken varit barn och ungdomar.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att sammanställa de statliga museernas besöksstatistik. Den här gången har museerna även redovisat ålder, kön, geografisk hemvist, antalet skolbesök och entréavgifter.

2009 har drygt 6,6 miljoner besök registrerats vid landets statliga museer. En ökning med en halv procent jämfört med 2008. Flest besök har Skansen haft med 1,4 miljoner besökare. Den största procentuella ökningen noterades vid Sjöhistoriska museet som 2009 har haft 129 procent fler besök än året innan.

Kulturrådets rapport bygger delvis på publikundersökningar som har gjorts vid 22 av de 24 statliga museerna. Resultaten visar att majoriteten, 55 procent, av besökarna är kvinnor och medelåldern 42 år. Besökare till Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm har haft den högsta medelåldern 2009, 58 år. Yngre publik har lockats till Världskulturmuseet i Göteborg, som har haft fri entré för samtliga besökare med undantag för en avgiftsbelagd utställning. Där har medelåldern varit 35 år enligt undersökningen.

2009 har de statliga museerna som ingått i undersökningen haft i genomsnitt 37 procent utländska besökare. Av dessa har 83 procent kommit från ett annat europeiskt land. Arkitekturmuseet har haft högst andel utländska besökare 2009 med 68 procent.