Barn och ungdomar i 1600-talets Halland

Hur var det att växa upp i Halland under 1600-talet? Vad behövde föräldrarna tänka på för att det skulle gå bra i livet för deras döttrar och söner?

Vi den här tiden genomsyrade folktro hela tillvaron. Om en havande kvinna släppte en gäst över tröskeln kunde barnet bli en tjuv, stänkte det stekflott i ansiktet när hon stod vid spisen riskerade barnet att få fula märken, och satte hon sig på en kista kunde barnet drabbas av eksem.

Tillvaron för barn och ungdomar var mycket annorlunda mot i dag. De flesta fick börja arbeta i unga år. Människosynen skiljde sig från våra dagar, exempelvis var straffen för dem som begick fel fullständigt oproportionerliga. Med det förekom också tidlösa busstreck – som skolgossarna som ryckte upp strandridarens morötter.

I boken Bland borgarbarn och busfrön får vi bekanta oss med ett stort antal barns och föräldrars öden i ett svunnet Halland.

Andreas Karlsson och Anna Karlsson:
Bland borgarbarn och busfrön. Barn och ungdomar i 1600-talets Halland
Utblick Media
Utkom 2017