Svensk underrättelsetjänst 1944–1992

Kalla kriget framstår alltmer som en viktig epok i svensk historia – inte minst när det gäller bilden av säkerhetspolitiken. Samtidigt har det saknats en översiktlig skildring av den svenska underrättelsetjänsten under denna tid. Vad var dess syfte? Vilka hemliga operationer genomfördes? Och hur såg relationerna ut till andra underrättelsetjänster?

Wilhelm Agrell är en av Sveriges främsta experter på underrättelseanalys. Utifrån tidigare konfidentiellt källmaterial har han skrivit boken Sprickor i järnridån, som ger en fascinerande och heltäckande bild av den hemliga underrättelsetjänstens arbete under en viktig och på många sätt farofylld tid.

I arbetet med boken har han använt sig av två tidigare hemligstämplade tjänstedagböcker från det så kallade T-kontoret, skrivna av chefen Thede Palm och hans medhjälpare Curt Andreasson. Dagböckerna ger unika inblickar i deras arbete – som var ett komplicerat och riskfyllt spel. Sverige var en liten men inte oviktig bricka i kalla krigets stora spel.

Wilhelm Agrell är historiker med inriktning på freds- och konfliktvetenskap samt professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Han har tidigare skrivit bland annat Fred och fruktan. Sveriges säkerhetspolitiska historia 1918-2000Svenska förintelsevapen. Utveckling av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-70 och Venona – spåren av ett underrättelsekrig.

Wilhelm Agrell:
Sprickor i järnridån. Svensk underrättelsetjänst 1944–1992
Historiska Media
Utkom 2017