Abraham från Godegård: Berättelsen om en originell människa och hans musik bygger på Peter Berrys mångåriga efterforskningar om folkskolläraren Abraham Hagholm (1811–1890).

Hagholm var son till en fattig torpare i en avlägsen socken i Östergötland och drabbades i tidig ålder av förlamning. Hagholm övervann svårigheterna i sitt liv genom sin starka vilja och sitt livslånga engagemang i musik. Idag är Hagholm framför allt känd som upphovsman till en unik samling folklig dansmusik för fiol. Mindre känd är hans verksamhet som folkskollärare, sånglärare och körsångare.

Författaren har med hjälp av knapphändiga och sporadiska källor sökt få fram en helhetsbild av människan Abraham Hagholm. Författaren har tagit fasta på olika berättartraditioner och använt kompletterande material inom bland annat medicinhistoria, undervisningshistoria och musikhistoria.

Samtidigt med Hagholms livshistoria skildrar författaren sitt forskningsarbete i dagboksform. Denna metod ger även utrymme för mer personliga reflektioner. Förutom texten spelar författarens egna bilder en viktig roll.

Peter Berry är områdesbibliotekarie vid Konstnärliga fakulteten i Malmö, Lunds universitet.

Peter Berry:
Abraham från Godegård. Berättelsen om en originell människa och hans musik
Musikhögskolan i Malmö
Utkom 2011