Bergshistoriska samlingen kartläggs

Stångjärn och hästskosöm tillverkade i Björneborg år 1847. Foto: Mimmi Strömberg/Tekniska museet

Stångjärn och hästskosöm tillverkade i Björneborg år 1847. Foto: Mimmi Strömberg/Tekniska museet

Jernkontoret och Tekniska Museet ska kartlägga Bergshistoriska samlingen med ursprung från Bergskolan i Falun på 1800-talet. Med hjälp av modern teknik strävar samarbetsprojektet efter att bevara och göra detta historiska arv, med uppemot 3 000 föremål, mer tillgängligt för forskare, studenter och allmänhet.

Bergshistoriska samlingen består av uppemot 3 000 föremål. Ursprungligen härstammar samlingen från Bergsskolan i Falun (1822–1930) och överfördes senare till Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Tekniska museet fick samlingen i gåva av KTH 1963.

Samarbetsprojektet omfattar tre faser:
• Fördjupad kartläggning av föremålen
• Musealisering, vilket bland annat inkluderar uppackning, identifiering och registrering av föremålen i en samlingsdatabas, samt magasinering av föremålen och publicering av informationen om föremålen på webbplatsen digitaltmuseum.se.
• Kommunikation, vilket innebär att klargöra hur information om samlingen och dess föremål vidare ska kommuniceras.

– En nyckelaspekt i projektet är samarbetet med Jernkontorets bergshistoriska utskott. Experter som Olle Wijk och Orvar Nyquist och andra kommer att spela en avgörande roll i den fördjupade kartläggningen av föremålen, säger Tekniska museets Magdalena Tafvelin Heldner, som är ordförande i projektet.

Genom digitaltmuseum.se kommer varje föremål att presenteras, vilket ger forskare, studenter och allmänheten möjlighet att utforska och lära sig om det rika arvet från Bergsskolan i Falun. Cirka 130 föremål har registrerats som ett pilotprojekt på digitaltmuseum.se.

– Vi bedömer att samlingen är av stor betydelse för utbildning och framtida forskning. Målet med vårt gemensamma projektarbete är att ge nytt liv åt föremålen i samlingen, vilka har stark koppling till svensk högskoleutbildning i bergsvetenskap, säger Catarina Karlsson, koordinator för bergshistorisk forskning på Jernkontoret.

(2024-01-24)