Arkeologi blir spelbart äventyr på Lurö

Historien om kyrkoruinen på Lurö i Vänern ska nå en ny publik genom virtuell verklighet. Det är tanken bakom samarbetet som just nu pågår mellan föreningen Skildra, Värmlands Museum och Region Värmland. Arkeologer och spelkreatörer har förts samman och skapat en VR-upplevelse baserad på arkeologi och historia.

De arkeologiska undersökningar som pågått på Lurö de senaste decennierna har bland annat kunnat visa att det på ön funnits en av Sveriges tidigaste stenkyrkor, byggd omkring 1050. Redan på 1100-talet tycks den fått en annan funktion som möjligen kan kopplas till klostret i Varnhem i Västergötland. Med utgångspunkt från denna frågeställning skapa

s just nu en omfattande spelbar VR-upplevelse av spelutvecklarteamet på Skildra Storytelling Studios i Munkfors kommun.

Redan våren 2022 var projektsamarbetet igång som förde samman arkeologer och spelkreatörer ute på Lurö i augusti månad där ett enklare VR-demo skapades på plats. Speldemot kom sen att speltestas flitigt av en yngre målgrupp under olika publika arrangemang under vinterhalvåret med mycket gott mottagande.

Genom projektfinansiering från Region Värmland möjliggörs nu ett ännu mer omfattande och immersivt VR-spel, som utforskar flera delar av arkeologin, historien och dåtidens miljöer genom en storytelling-driven upplevelse. “Lurö-VR” lanseras till skolornas höstlov 2023.

(2023-07-05)

Se även Nya utgrävningar på Lurö (2022-08-11)