Skalden och biskopen Esaias Tegnér

När Frithiofs saga utkom 1825 blev den omedelbart en stor internationell framgång som tonsattes och översattes till olika språk. Författaren var professor i grekiska i Lund och nyutnämnd biskop i Växjö stift. Vid sin bortgång 1846 hyllades han som Sveriges nationalskald. I dag är Esaias Tegnér mer eller mindre glömd.

I Esaias Tegnér. Skalden och biskopen skildras både författaren och ämbetsmannen. Tegnérs rika litterära produktion under 1800-talets första decennier belyses. Vi får en bild av hans verksamhet som professor i Lund där han bland annat förnyade studiet av grekiska. Vidare lär vi känna biskopen Tegnér, som förutom att vara stiftschef, också satt i riksdagens prästestånd.

I sin samtid var Esaias Tegnér uppburen som talare och i sitt eget stift som kyrkobyggare. Framför allt var han en lysande brevskrivare. Hans i elva band utgivna brev har ingen motsvarighet på svenska. Boken berättar också om Tegnérs sammansatta personlighet som rymde motsättningar och hans komplicerade relationer till olika kvinnor, bland andra Fredrika Bremer.

Sten Hidal är professor emeritus i bibelvetenskap. Han har tidigare gett ut bland annat Fredrika Bremer hos påven och andra essäer, Ivan Engnell – en bibelforskares bana och Tegnér och kristendomen.

Sten Hidal:
Esaias Tegnér. Skalden och biskopen
Artos & Norma bokförlag
Utkom 2023