Berömd vikingatida bildsten återfunnen efter 300 år

Hunnestadsmonumentet, avbildat av Ole Worms "Monumenta Danica" 1643

Hunnestadsmonumentet, avbildat av Ole Worms ”Monumenta Danica” 1643

I morse gjordes ett sensationellt arkeologiskt fynd vid grävarbeten utanför Ystad då en av de försvunna Hunnestadsstenarna hittades. Hunnestadsmonumentet är sannolikt från 900-talet och är ett ett av landets märkligaste monument från vikingatiden.

– Vi schaktade under grävningar för en avloppsledning i Ystads kommun när vi stötte på den här stenen vid bron över Hunnestadsån. Den låg med bildsidan upp och har uppenbarligen varit en del av brokonstruktionen, berättar Axel Krogh Hansen, arkeolog på Arkeologerna.

Hunnestadsmonumentet bestod av åtta stenar, varav tre bildstenar och två runstenar. Det fanns bevarat i början av 1700-talet, men försvann senare. Några av stenarna återfanns på markerna på Marsvinsholms slott på 1814. I dag står tre av stenarna på Kulturen i Lund.

– Att vi har hittat en av Hunnestadsstenarna är verkligen sensationellt, säger Britta Roos, chef för kulturmiljöenheten på länsstyrelsen i Skåne.

Magnus Källström, runolog på Riksantikvarieämbetet, instämmer:

– Ett fantastiskt roligt fynd, som man inte trodde skulle inträffa. Den här stenen har varit borta så pass länge att vi trodde den var förstörd.

Magnus Källström berättar att stenen benämns som ”sten 6” i monumentet och har en bild av en mytologisk figur.

– Det här fyndet kommer att ge oss mycket ny kunskap, inom flera områden, såväl konst- och religionshistoria som arkeologi, säger Källström.

Den funna stenen. Foto: Axel Krogh Hansen/Arkeologerna

Den funna stenen. Foto: Axel Krogh Hansen/Arkeologerna

(2020-12-16)