Besökare skapar egen museiutställning

Smurfar, disketter och drinkparaplyer. Vad gör de på Historiska museet? Framtidsminnen är ett annorlunda arkeologiskt projekt på museet, där besökarna lämnar föremål till framtiden och skapar framtidsarkeologi. Just nu pågår insamlingen och i slutet av augusti grävs alla saker ner på museets innergård. På kort tid har museet fått in över 80 bidrag som finns utställda i museets entréhall. Insamlingen startade den 1 april och pågår till den 26 augusti.

Inlämning av framtidsminnen

Smurf inlämnad som framtidsminne

Inlämning av framtidsminnen.
Foto: Andreas Hamrin/SHM.

Smurf inlämnad som framtidsminne.
Foto: Andreas Hamrin/SHM.

Saker från förr är arkeologernas ledtrådar till andra människors liv. Det vi gör i dag blir morgondagens historia. Syftet med Framtidsminnen är att väcka tankar hos besökarna: Vilka saker bevaras och vad är förgängligt? Är det verkligen de viktigaste sakerna som blir kvar? Hur gestaltar vi historia utifrån de bevarade föremålen i museernas samlingar?

– Vi vill synliggöra människorna bakom föremålen i museets utställningar och väcka funderingar. Många besökare uppskattar projektet och säger att det ger nya perspektiv på historien, säger projektledaren Katty Wahlgren.

Hittills har museet fått in över 80 framtidsminnen som är utställda i en hylla i entréhallen. Alla som skänker ett föremål skriver ner på en lapp varför de valde att lämna just denna sak och vad de som hittar föremålet i en framtid kommer att tro att det använts till. Lappen fästs vid föremålet, de inlämnade föremålen registreras och förs in i museets bilddatabas. Insamlingen går att följa på Historiska museets hemsida.

Hyllan med inlämnade framtidsminnen

En diskett blir framtidsminne

Hyllan med framtidsminnena.
Foto: Andreas Hamrin/SHM.

En diskett blir framtidsminne.
Foto: Andreas Hamrin/SHM.

– Alla föremål grävs ner på museets innergård under festliga former på Arkeologidagen den 26 augusti, säger Katty Wahlgren. Vad som händer med dem därefter vet ingen i dag. Vår uppgift är att diskutera vår plats i historien med människor här och nu, att dokumentera projektet för eftervärlden, att hålla berättelserna kring framtidsminnena levande och att bevara denna nya plats med tradition.

– Framtidens människor får avgöra om föremålen skall grävas ut, om händelsen skall bli del i mytbildningar eller om allt skall glömmas bort – för att kanske en dag återupptäckas.

(2007-04-25)