President George W Bush härstammar från Sverige. Varifrån i Sverige är ännu oklart, men spåren pekar mot Värmland. Bush svenska förfader var nybyggare, tobaksodlare och upprorsmakare i Amerika på 1600-talet. [SvD]

https://www.svd.se/bush-tros-ha-svenska-forfader