George W Bush tros ha svenska förfäder

President George W Bush härstammar från Sverige. Varifrån i Sverige är ännu oklart, men spåren pekar mot Värmland. Bush svenska förfader var nybyggare, tobaksodlare och upprorsmakare i Amerika på 1600-talet.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2006-04-03)