Besöksrekord för Sveriges två största museer

Foto: Vasamuseet och Simon Lokko.

Foto: Vasamuseet och Simon Lokko.

Vasamuseet har för första gången tagit emot fler än 1,5 miljoner besökare under ett år. Hela 1 532 779 personer besökte museet under 2019. Även det intilliggande Skansen satte nytt besöksrekord förra året: 1 434 482 gäster.

– Genom regelbundna besöksundersökningar vet vi att våra besökare är mycket nöjda. Många kommer hit tack vare personliga rekommendationer från vänner och bekanta, vilket är det bästa betyg vi kan få, säger Vasamuseets chef Lisa Månsson.

En stor del av ökningen procentuellt sett är bland besökare under 19 år, som har ökat med 12 procent från år 2018 till 2019. Det handlar både om skolklasser och om barn som kommer till museet tillsammans med någon vuxen.

Totalt har Vasamuseet tagit emot nästan 30 miljoner besökare sedan museet öppnade 1990. Tillsammans med besöken på Wasavarvet, där skeppet stod innan det nuvarande museet slog upp sina portar, har över 40 miljoner personer sett skeppet Vasa sedan bärgningen 1961.

Skansen hade 2019 sitt starkaste besöksresultatet någonsin sedan gästsiffror började mätas systematiskt. Som anledningar lyfter friluftsmuseet fram satsningen på årskort och ett publikt erbjudande som nyttjar museets miljöer till max.

– Årets besöksresultat visar att vi bibehåller vår aktualitet, att vi kan vara moderna i alla tider och samtidigt vara världens äldsta friluftsmuseum. Under nästa år fortsätter vi att utveckla vårt publika erbjudande ytterligare och bjuder in till fler tillfällen där historien får nytt liv i våra vackra miljöer, berättar Skansenchefen John Brattmyhr.

Vasamuseet och Skansen är sedan många år landets i särklass mest besökta museer.

(2020-01-03)