Svensk IT-historia på egen sajt

Hela den tidiga svenska IT-historien har samlats på en egen webbplats. I dokumentationsprojektet ”Från matematikmaskin till IT” har Tekniska museet, Dataföreningen och KTH samlat material om den svenska IT-historien från 1950 till 1980-talet.

Det är ett av de största projekten någonsin inom svensk teknikhistoria, cirka 700 personer har bidragit med olika former av berättelser kring internets historia i Sverige. Nu har allt det materialet samlats på den egna webbplatsen Den svenska IT-historien.

– Vi insåg tidigt att det inte bara räcker att intervjua de IT-veteraner som bar på nyckelberättelserna kring Sveriges IT-historia, säger Peter Du Rietz, intendent på Tekniska museet. Deras berättelser måste också bevaras och tillgängliggöras och där kunde vi i museisektorn göra en viktig insats. Med den nya webbportalen blir berättelserna ännu mer tillgängliga och den ger oss dessutom förutsättningar att få in fler berättelser och diskussioner om denna del av vår historia.

Skolor, forskare, media och allmänheten är alla välkomna att ta del av materialet och använda och vidareutveckla det. Alla som varit en del av IT-historien är välkomna att bidra till projektet och webbplatsens utveckling med till exempel foton, filmer, manualer eller föremål.

Idén att dokumentera den svenska IT-historien väcktes 2002 i Dataföreningens nätverk för IT-veteraner. De diskuterade hur Sveriges IT-bransch uppstod, vad som ligger bakom framgångar och misslyckanden och vilka erfarenheter vi kan dra inför framtiden. Idén växte så småningom till ett samlat och strukturerat initiativ från Dataföreningen, som i januari 2004 kontaktade Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH samt Tekniska museet.

Det blev starten på ett fem år långt samarbete mellan dessa tre parter. Projektet döptes till ”Från matematikmaskin till IT”. Syftet har varit att samla in, förvalta och tillgängliggöra källmaterial om svensk IT-historia i form av kunskapsöversikter, intervjuer, vittnesseminarier, självbiografier och föremålsbiografier med tonvikt på perioden 1950–1980.

(2009-10-21)