Sjutton fyrar skyddade

I dag har regeringen beslutat att ge ett formellt skydd för 17 av landets fyrar. Det gäller fyrar som sedan tidigare (1935 resp. 1978) har förklarats som statliga byggnadsminnen, men som saknat föreskrifter som anger på vilket sätt fyrarna är skyddade. Dessa skyddsföreskrifter säger nu bl.a. att fyrarna inte får rivas, flyttas eller byggas om, samt att fyrarna skall underhållas så att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Om en fyr tas ur bruk skall även det äldre fyrmaskineriet bevaras.

För Örskärs fyrplats, Djurstens fyrplats, Sandhammarens fyrplats och Fårö fyrplats gäller också att byggnadsminnet har utökats. Förutom själva fyren har nu ett avgränsat område runt om fyren skyddats på så vis att områdena inte får bebyggas ytterligare m.m.

Beslutet omfattar följande fyrar:

Arholma båk, Svartklubbens fyr, Söderarms fyr, Understens gamla fyr och Landsorts fyr i Stockholms län.
Örskärs fyrplats och Djurstens fyrplats i Uppsala län.
Sandhammarens fyrplats, Trelleborgs kassunfyr och Ystads övre fyr i Skånes län.
Storjungfruns fyr och Bönans fyr och lotsstuga i Gävleborgs län.
Fårö fyrplats och Gotska Sandöns fyr i Gotlands län.
Vanäs fyr i Västra Götalands län.
Rataskärs båk och Holmögadds fyrplats i Västerbottens län.

Samtliga fyrar förvaltas av Sjöfartsverket. Förslagen till regeringens beslut har kommit från Riksantikvarieämbetet.

(2000-11-30)