Bilder av vikingar och smörgåsbord sålde in svensk jazz i USA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Omkring 1950 blev svensk jazz populär inom jazzkretsar i USA och svenska jazzskivor en framgångsrik exportvara. Den amerikanska bilden av den svenska jazzen var färgad av idéer om nationalitet, ras och genus och skivomslagen pryddes av bilder av exempelvis vikingar. Men också av produkter och företeelser som i USA förknippades med Sverige – som Volvobilar, smörgåsbord, svensk design och blonda kvinnor.

Strax före 1950-talet blev svensk jazz en betydelsefull term i USA och det var framför allt de importerade skivorna som blev populära eftersom det var svårt att få arbetstillstånd för att få framträda i USA. Mischa van Kan har granskat spridningen och mottagandet av svensk jazz i USA från 1947 till 1963. Forskningsresultaten visar hur svensk musik redan i ett tidigt skede blev en framgångsrik exportvara och kan också ses som en hjälp för att förstå senare framgångar för svensk musik utomlands.

I avhandlingen Swingin’ Swedes synliggörs hur musiken positionerades som något “svenskt” och hur den beteckningen refererade till andra idéer i USA än i Sverige. Forskningen pekar också på hur amerikanska kritiker använde sig av svensk jazz för att kommentera och kritisera situationen i USA, bland annat när det gällde rasfrågor och för att diskutera jazzens status i USA.

– Bilden av svensk jazz i USA var under den här perioden mycket färgad av idéer om nationalitet, ras och genus. Man häpnade över att vita svenska män också spelade jazz – och dessutom bra. Jazz från Sverige blev exotiserad på många sätt och blondiner och ”den svenska synden” kopplades till musiken, säger Mischa van Kan.

Exempelvis pryddes skivomslagen av sådant som i USA förknippades med Sverige; vikingar, Volvo och smörgåsbord och den svenska jazzen kopplades också till andra produkter från Sverige, som svensk design som hade ett bra rykte.

– Att det handlade om en utländsk produkt betonades med formuleringar som ”imported” och ”made in Sweden” på skivetiketter och omslag, säger Mischa van Kan.

Mischa van Kan:
Swingin’ Swedes: The transnational exchange of swedish jazz in the US
Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet
Disputation: 13 januari 2017