Biografiverk över riksdagsmän 1527–1866

Riksdagen ska ge ut en biografi över samtliga ledamöter i ståndsriksdagarna 1527–1866. Arbetet utförs av arkivarien Anders Norberg vid Riksdagsbiblioteket och han har hittills registrerat basfakta för 9 200 ledamöter av de cirka 30 000 som han beräknar ha representerat de olika stånden sedan 1527.

Idén kommer från riksdagsmannen Birger Hagård (m) som vid 1996/97 års riksdag motionerade om ett biografiverk över ståndsriksdagarnas ledamöter. Hagård påpekade att ett biografiverk över tvåkammarriksdagen 1867-1970 har utkommit i fem band och att därefter också två tilläggsband avseende tiden 1971-1993/94 har utkommit.

”Uppgiften att iordningställa ett biografiverk över ståndsriksdagarnas ledamöter ligger inte självklart inom riksdagens ansvar”, svarade konstitutionsutskottet, som beredde motionen. Dock ansåg utskottet att ett sådant verk vore av värde, och ”utgår från att förvaltningskontoret i mån av tillgängliga resurser medverkar till att verket kommer till stånd”.

Några ekonomiska medel till arbetet anslogs alltså inte och Anders Norberg har fått i uppdrag att i mån av tid utföra arbetet. Han tar därför gärna emot hjälp:

– Jag är tacksam för all information om ståndstidens riksdagsledamöter som finns insamlad av släktforskare och andra intresserade, säger Anders Norberg till Nättidningen Svensk Historia.

(2000-12-10)