Birgittapriset till två medeltidsforskare

Vadstena klosterkyrka. Foto: Alexandru Baboş Albabos (CC-BY-3.0)

Vadstena klosterkyrka. Foto: Alexandru Baboş Albabos (CC-BY-3.0)

Årets Birgittapris går till fil.dr Ingela Hedström och docent Sara Risberg. De har med sina undersökningar av brödernas och systrarnas skriftbruk kastat nytt ljus över livet i Vadstena kloster under medeltiden, samtidigt som de med sina moderna utgåvor av medeltida texter berett vägen för andra forskare att på fast mark gå vidare.

Ingela Hedström arbetar inom projektet heliga Birgittas texter på fornsvenska. Sara Risberg har under flera år sammanställt material till en studie av Birgittahuset i Rom och dess betydelse för kontakter med den romerska kurian under senmedeltiden. De är båda verksamma vid Svenskt diplomatarium på Riksarkivet samt vid Uppsala och Stockholms universitet.

Birgittapriset delas årligen ut av den ideella föreningen Birgittastiftelsen. Prissumman är på 30 000 kronor. Vidare erhåller pristagarna en Birgittamedalj i silver utförd av skulptören Ernst Nordin. Prisutdelningen äger rum i Vadstena den 5 maj.