Svenska träbåtar vårdas bättre utomlands

Under de senaste 30 åren har flera hundra svenska äldre träbåtar sålts till utlandet. Det har lett till en oro för att en del av det svenska båtkulturarvet försvinner och att hantverkstraditioner utarmas. Samtidigt ligger många gamla träbåtar och ruttnar på båtklubbar runt om i Sverige. Var ligger det största hotet? Genom en kartläggning som gjorts under 2002 önskar Statens sjöhistoriska museer få en överblick över situationen.

Projektet har bestått av två delar. Tor Hedvall har på uppdrag av Statens sjöhistoriska museer kartlagt exporten av svenska fritidsbåtar av trä, byggda före 1970. Han har undersökt orsaker, omfattning och konsekvenser av exporten. Genom att kontakta båtklubbar och intresseorganisationer för veteranbåtar har han lyckats spåra omkring 450 svenska båtar som sålts till utlandet sedan 1970. Kartläggningen visar att en stor del av båtarna har hamnat i grannländerna Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Under senare år har dock hälften av de exporterade motorbåtarna gått till Holland.

– Holland är speciellt. Där rustas svenska träbåtar till toppskick och säljs av mäklare via Internet för fem gånger så högt pris som i Sverige. Där är det högsta status att i kanalerna glida fram i en ”Petterssonbåt”. Alla möjliga svenska trämotorbåtar såldes i slutet av 1990-talet under det namnet, men på senare år har holländarna blivit mer kräsna. Nu går det bara att sälja äkta Petterssonbåtar med dokumenterad historia och bevarade ritningar, signerade av C. G. Pettersson, säger Tor Hedvall.

Den andra delen av projektet har genomförts av Eva Berglund- Thörnblom, intendent på Statens sjöhistoriska museer, och Niklas Skärlund. Deras undersökning har syftat till att ta reda på tillståndet för de träbåtar som står kvar på båtklubbarna runt om i Sverige när ”sista sjösättningen” är avklarad på våren. De har funnit att många båtar överges eller vanvårdas, vilket de anser är ett större hot mot det inhemska träbåtsbeståndet än exporten utomlands.

– Orsaken till dagens situation är att det inte finns någon egentlig marknad för träbåtar i Sverige. Av tradition kostar träbåtar aldrig några stora pengar i Sverige, oavsett vilket skick båten är i. Utomlands är det däremot status med gamla träbåtar vilket gör att det finns en helt annan marknad, och därmed en drivkraft att rusta upp och hålla båtarna i gott skick. Vi behöver göra svenska båtägare medvetna om vad de har i sin ägo, och därmed höja statusen på båtarna, säger Tor Hedvall.

(2003-02-01)