Bland ormar och drakar

Han spände sin båge och var skicklig på runor, brädspel och språk. Han dödade Fafner och erövrade skatten som denne ruvat på. Så beskrivs Sigurd Fafnesbane – en hjälte som hyllas för sitt mod och sin verbala talang.

Det är en myt med rötter i muntligt berättande som med tiden har fått stor spridning genom främst eddorna och isländska sagor, men även genom europeisk hjältediktning. Här belyser historikern Agneta Ney gestalten Sigurd i olika berättartraditioner – från folkvandringstid till medeltid. Hon diskuterar hjältemyten och manligt ideal i kontinuitet och förändring.

Författaren lyfter också fram en mängd av de runmonument och andra ikonografiska källor där myten återberättas. På bland annat Överhogdalsbonaderna, norska träsniderier och brittiska stenskulpturer upprepas den fascinerande berättelsen om Sigurd Fafnesbane över tid och rum.

Bland ormar och drakar vänder sig, enligt förlaget, till ”alla läsare som är intresserade av arkeologi, vikingatida och medeltida historia, nordiska språk och litteraturhistoria”.

Agneta Ney är docent i historia vid Uppsala universitet. Hon disputerade på en avhandling om det isländska samhällets förändring under vikingatid och medeltid. Hon har bland annat varit verksam som gästforskare vid The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies i Reykjavik och vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Ney har tidigrae utkommit med bland annat Drottningar och sköldmör. Gränsöverskridande kvinnor i medeltida myt och verklighet ca 400–1400 och Historikerns hantverk. Om historieskrivning, teori och metod.

Agneta Ney:
Bland ormar och drakar. Hjältemyt och manligt ideal i berättartraditioner om Sigurd Fafnesbane
Nordic Academic Press
Utkom 2017