Historikerns hantverk

Historikerns hantverk - omslag

Historikerns hantverk är en bok som ger både teoretiska och praktiska redskap inför uppgiften som historiker, till exempel för den blivande läraren. Författarna presenterar och förklarar historievetenskapens olika teoretiska perspektiv, grundläggande metoder och mötet med olika slags källmaterial samt behandlar förmedling av historia i olika sammanhang.

Historieforskning är ett hantverk som har utvecklats över tid. Boken inleds därför med en sammanhållen historiografisk översikt. Kunskap om historieskrivningens historia är viktig för utvecklingen av det egna skrivandet och den egna historiesynen. Läsaren får också konkreta råd och anvisningar inför författandet av ett självständigt arbete.

Boken är främst avsedd för studenter vid universitet och högskolor som läser historia på grundläggande nivå.

Louise Berglund är universitetslektor i historia vid Örebro universitet. Hon forskar om makt, religion och genus under medeltiden. Agneta Ney är fil.dr i historia och docent vid Uppsala universitet.

Louise Berglund & Agneta Ney:
Historikerns hantverk. Om historieskrivning, teori och metod
Studentlitteratur
Utkom 2015