Bohuslän under norsk tid

Bohus len i krig och fred

”Bohuslän är ett ur historisk synpunkt ofta bortglämt landskap. Få historiker har ägnat uppmärksamhet åt tiden före ’avståelsen’, som norrmännen säger, eller före ”försvenskningen” som inleddes under 1660-talet. Och det är mer är 50 år sedan Bohusläns landsting lät utarbeta Bohusläns historia, som under professor Erik Lönnroths redaktion gavs ut 1963. Det är därför inte oväntat att författaren, som medverkat i och delvis lett forskningen om Indelningsverket vid Kungl Bohusläns regemente 1727-1901, också önskade undersöka och dokumentera hur livet i det norska ’Bohus len’ med Kungälv som residensort gestaltade sig under tiden 1530-1660.”

Reformationens omvälvande budskap innebar kamp kronpretendenter emellan. Gustav Vasa ockuperade del av länet. Biskopars berättelser återger verklighet för prästfamiljer och allmoge. Krigsfolk och deras herrar, egna som främmande, brandskattade och härjade gårdar, byar och köpstäder vid upprepade tillfällen. Bohus län var ofta mitt i kriget och ett dåtida Balkan. Var bohusläningen då lojal och följsamt lydig? Under vilka sociala förhållanden levde annars adel, borgare och bönder? Vad sysslade bonden med? Vilken ordning gällde i fiskelägena? Kunde man skilja på norrman och svensk? Vilken identitet bekände man sig till? Var gränser ett hinder för handel och umgänge?

J O Rune Hasslöf:
Bohus len i krig och fred. Om norsk tid i landskapet Bohuslän 1530-1660
Bohusläns museums förlag
Utkom 2015