Gustav II Adolf och Finland 1611-1632

Det nordiska lejonet

Det nordiska lejonet berättar om hur den unge och karismatiske Gustav II Adolf tog kontrollen över det svenska rikets östra del och knöt den närmare Sverige än någonsin tidigare.

I fokus står de ofta bortglömda konflikterna med Ryssland och Polen. Ur finskt perspektiv spelade dessa strider en större roll än trettioåriga kriget. När Sveriges utrikespolitik vändes mot Baltikum och Ryssland utgjorde Finland en viktig bas som tilldrog sig stormännens och kungens intresse och närvaro. Gustav II Adolf fruktade att den från Sveriges tron avsatte Sigismund, som var katolik och kung av Polen, skulle återvända för att erövra Finland. Det oförsonliga hatet mellan Sverige och Polen ledde till krig och våldsdåd.

Det nordiska lejonet tar upp både förföljelsen av katoliker och de svenska och polska försöken att erövra den ryska tsartronen. Boken ger också en inblick i hur livet såg ut i Sverige och Finland under 1600-talets första decennier. Mitt i en mörk och krigisk tid anas ljuset från en ny era.

Mirkka Lappalainen är fil.dr och docent i Finlands och Skandinaviens historia vid Helsingfors universitet. Hon har skrivit böcker om 1500- och 1600-talens historia, bland annat dokoravhandlingen Släkten, Makten, Staten. Familjen Creutz i 1600-talets Sverige och Finland.

Mirkka Lappalainen:
Det nordiska lejonet. Gustav II Adolf och Finland 1611-1632
Fischer & Co
Utkom 2016