Bohusläns historia från 1658 till nutid

Bohuslän skakades om i grunden när det erövrades av den svenska stormakten. Freden i Roskilde år 1658 är startpunkten för Tomas Anderssons fortsatta skildring av landskapets händelserika historia. Bohuslänningarna fick vänja sig vid att maktens röst kom från ett annat håll. Svåra tider väntade och det dröjde länge innan stöveltrampet genom landskapet upphörde. Det stora sillfisket under andra hälften av 1700-talet fick livet i kustbandet att blomstra.

Med 1800-talet kom ett uppsving för både sjöfarten och badturismen. Ångbåtar trafikerade kuststräckorna, nya samhällen växte fram med bland annat pappersbruk i Munkedal och mekaniska verkstäder i Lysekil och Uddevalla.

I berättelsen framträder flera betydelsefulla personer. Carl von Linné och hans lärjunge Pehr Kalm reste genom ett utarmat Bohuslän på 1700-talet. Deras nedtecknade betraktelser bidrar till berättelsens must och färg, likaså de skarpa iakttagelserna av feministpionjären Mary Wollstonecraft. Adelsdamen Margareta Huitfeldt hjälpte tillväxten när hon fick den svenska eliten att intressera sig för ostron och hummer.

I denna andra del av Bohusläns historia är landskapet i ständig förvandling. Tomas Andersson beskriver storpolitik och häxprocesser, frihamnar och fälttåg. Även nutida bohuslänningar får skildra sin hembygd. Bohusläns historia. Från järnålder till 1658 gavs ut för två år sedan.

Tomas Andersson är arkeolog, historiker och författare. Han har skrivit ett femtontal böcker, däribland Göteborgs historia. Porten mot väst.

Tomas Andersson:
Bohusläns historia. Från 1658 till nutid
Historiska Media
Utkom 2023