Göteborgs historia

Bokomslaget

Göteborg fyller snart 400 år. Men staden vid älven har äldre anor än så. Kongahälla, Lödöse, Nya Lödöse och Älvsborgsstaden är alla föregångare till Göteborg. I de återkommande krigen mot Danmark hade staden bränts flera gånger för att varje gång resa sig ur askan. Drömmen om en port västerut var stark.

År 1621 fick dagens Göteborgs sina stadsprivilegier, och holländska och tyska köpmän flockades till den nya staden. En gång för alla skulle Sverige få ett fäste vid Västerhavet. Under de följande seklen stärktes rollen som handelsstad samtidigt som orten under 1800-talet utvecklades till en av landets viktigaste industri- och varvsstäder.

Göteborgs historia. Porten mot väst berättar stadens spännande historia från medeltiden till i dag.

Bokens författare är bröder. Peter Sandberg är filosofie doktor i ekonomisk historia och har utgivit ett flertal böcker i ämnet, bland annat som medförfattare till Det svenska näringslivets historia 1864-2014. Tomas Andersson är författare till ett flertal böcker varav två om Göteborg: Ölhallen 7:an och Pålad stad.

Tomas Andersson & Peter Sandberg:
Göteborgs historia. Porten mot väst
Historiska Media
Utkom 2018