Bohusläns historia

Bohuslän har gått från att vara norskt till att bli danskt-norskt och slutligen svenskt. Landskapet har varit skådeplats för många stormiga strider under århundradenas lopp. Danska och norska stormän har kämpat om herraväldet, vikingar har gett sig ut på Nordsjön för att kolonisera de brittiska öarna, Island och Grönland. Men här blomstrade också Kungahälla, Norges mest betydande stad under 1100-talet, och en rad andra livliga handelsplatser utmed älven och kusten.

På Bohus fästning tar flera färgstarka personer plats på scen — kung Magnus Eriksson, som under 1300-talet regerade över både Norge och Sverige, och senare unionsdrottningen Margareta. Heliga Birgitta dyker också upp, både i rollen som bröllopsgäst och ”lärare” åt Magnus Erikssons hustru, Blanka av Namur.

Bohusläns historia tar avstamp i yngre järnålder och sträcker sig fram till freden i Roskilde 1658. Den riktar strålkastarljuset mot landområdet som på 1300-talet hade kunnat utvecklas till ett eget ”mellannordiskt” kungarike.

Tomas Andersson är arkeolog, historiker och författare. Han har skrivit ett femtontal böcker, däribland Göteborgs historia. Porten mot väst.

Tomas Andersson:
Bohusläns historia. Från järnålder till 1658
Historiska Media
Utkom 2021