Bohusläns regemente är sedan århundraden förankrat i bohusläningarnas medvetande. Med Karl XI:s ständiga knektehåll blev de indelta dragonerna och kavalleristerna med stuga och åkerstycke ett med Bohusläns bönder.

På Sandheden, Backa mo, hade enheter ur regementet vapenövats i varje fall sedan 1724. Fram till 1913 övade regementet på lägerplatsen Backamo. Vapenutvecklingen ställde krav på övningsområden och extraordinära insatser.

I och med den allmänna värnpliktens införande flyttade regementet in till staden. Förläggningar och lokaler skulle kunna användas året om och inte som tidigare endast under sommarhalvåret.

Boken Borgbygget på Kvarnberget tar upp en rad aspekter på Bohusläns regementes kasernering: Hur Uddevalla gestaltade sig omkring sekelskiftet 1900, om stadens beslutsfattare ville ha regementet, vad det enorma byggföretaget innebar för staden och vilken omflyttning av människor inflyttningen av ett militärt etablissemang medförde.

J.O. Rune Hasslöf (red.):
Borgbygget på Kvarnberget. Bohusläns regemente i Uddevalla 1900-1940
Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum
Utkom 2012