Borgarnas ö

Kalmar läns museum
8 juni 2024 –

Den 8 juni 2024 var det premiär för den åttaåriga utställningen Borgarnas ö. Besökarna får utforska mystiken och historien bakom Ölands fornborgar i en utställningsserie skapad av Kalmar läns museum i samarbete med Stockholms universitet och Linnéuniversitetet.

Utställningen berättar om vardagsliv, äventyr, strider, faror och död liksom om fynden, föremålen och forskningen ligger till grund för vår kunskap om fornborgarnas betydelse och Ölands rika historia. I Borgarnas ö speglas det pågående forskningsprojektet ”Kris, konflikt och klimat – samhällsförändring i Skandinavien år 300–700” som handlar om hur forntidens ölänningar tacklade krig, pandemier och klimatförändringar.

I Borgarnas ö får man möta de gestaltade karaktärerna Halvar, Gunnhidr, Torunn, Dag och Fåka. Tack vare avancerad teknik kan besökarna ställa frågor till den öländska järnåldersfamiljen och få en interaktiv i utställningen. ”Passa på att ställa dina frågor om hur det var att leva på järnåldern! Hur klädde ni er? Vad lekte barnen med?” Via en interaktiv skärm kan man också ta reda på mer om forskningsprojektet samt få en djupare förståelse förde historiska sammanhangen kring Ölands fornborgar.

Under det första året kommer utställningen att belysa likheter och skillnader mellan två av Ölands mest utforskade fornborgar hittills: Sandby borg och Eketorps borg. Unika fynd från museets samlingar visas – en del för första gången – bland annat ett reliefspänne från Sandby borg.

Utställningsserien kommer att förnyas och förändras regelbundet över åtta år.