Sist i ledet? 109 år av värnplikt

Marinmuseum
30 oktober 2010 –

Den 1 juli 2010 avskaffades allmän värnplikt i Sverige och fler än 8 miljoner svenskar har mönstrat. Lumpen var för vissa en tid fylld av tvång, disciplin och långtråkighet. För andra en tid av glada minnen och livslång vänskap.

Är du en av dem som lärt dig bädda sängen så att ett mynt kan studsa och ätit lappskojs ur en snuskburk eller är den här världen helt främmande för dig? Marinmuseums utställning Sist i ledet? tar upp flera sidor av de 109 åren som det varit allmän värnplikt i Sverige.

– Utställningen visar föremål och bilder som vi hoppas ska reta besökarnas nostalginerv, säger Marinmuseums intendent Johan Löfgren.

I utställningen berättar museet om det rent historiska skeendet men tar även upp debatten om värnplikten som svallade upp efter 68-vänsternvågen, beredskapstiden och Försvarsmaktens internationella insatser.

– I Sist i ledet? berättar vi dels om värnpliktens historia, men man får även ta del av några av de allra sista lumparnas vardag, säger Löfgren.

Enligt enligt Marinmuseum är Sist i ledet? 109 år av värnplikt ”ingen passiv utställning, som besökare tvingas du hela tiden ta ställning till vad du tycker om värnplikten genom frågor”.