Åhus borg ligger vid Helge ås gamla utlopp i Östersjön. Ån var under medeltiden en viktig transportled, en livsnerv in i de östdanska skogarna, och från borgen övervakades all trafik på ån. Borgen var en viktig bricka i ett ekonomiskt och politiskt spel mellan kung och kyrka, och mellan ärkefienderna Sverige och Danmark.

I dag befinner sig i ödelagt skick. Få kan ana den praktfulla försvarsborg som en gång låg på denna strategiskt viktiga plats. En borg som under hela medeltiden befann sig i händelsernas centrum, men som länge legat i glömska.

Ruinerna efter Åhus borg grävdes fram 1892–93. Med spade och skottkärra fraktades åtskilliga kubikmeter flygsand bort från Slottsbacken, och fram kom resterna efter en praktfull stenbyggnad. Genom hela 1900-talet kom Åhus borg att tolkas som ärkebiskoparnas palats – ett praktfullt, om än litet, kyrkligt slott.

År 2006 påbörjade ett forskningsprojekt, som helt kom att förändra synen på borgen. Bilden av en betydligt större och kraftfullare försvarsborg framträder, som mycket väl kan vara både äldre och besynnerligare än vad man hittills trott.

I Borgen i Åhus får läsaren följa arbetet med att avslöja borgens historia och utveckling, men också ta del av forskarnas nya tankar och teorier. Läsaren får även inblickar i delar av Skånes händelserika historia, från Knut den stores till Christian IV:s tid. Boken är skriven av arkeologer och byggnadsantikvarier som medverkat vid utgrävningarna av borgen.

Alftberg, Lilja, Helgesson & Wallin:
Borgen i Åhus. Ett medeltida maktcentrum
Historiska Media
Utkom 2012