Borgerligt krav på allsidig Wallenbergkommission

I ett brev till statsminister Göran Persson föreslår de borgerliga partiledarna att en allsidigt sammansatt kommission får i uppdrag att fortsätta att utreda de många obesvarade frågor som finns kring Raoul Wallenbergs öde:

”De svenska och ryska arbetsgruppernas rapporter om den svenske diplomaten Raoul Wallenbergs öde lämnar många viktiga frågor obesvarade inte minst vad gäller utrikesledningens agerande. Vi delar därför fullt ut den svenska arbetsgruppens liksom den svenska regeringens uppfattning att det är nödvändigt med en uppföljning.

Det är emellertid viktigt att finna de rätta formerna för en sådan uppföljning. Vi föreslår att regeringen tillsätter en allsidigt sammansatt och oberoende kommission. Den bör ha till uppgift både att söka svar på de frågor som lämnats obesvarade i rapporten och att värdera de avvägningar som under åren gjorts av den svenska regeringen i Wallenbergfallet. En sådan kommission bör omfatta såväl svenska som internationella ledamöter samt ha tillgång till bred historisk och annan erforderlig expertis.

Det är viktigt att det blir en internationell och allsidig utredning som gör en ordentlig genomlysning av Wallenbergfallet. Detta skulle undanröja tvivel om att Sverige inte är redo att gå till botten med frågan.”

”Det får inte råda något tvivel om att Sverige är berett att göra upp med sin egen historia”, avslutar Bo Lundgren, Alf Svensson, Lennart Daléus och Lars Leijonborg sitt brev till statsministern

(2001-01-18)