Gammalt stall får nytt liv som museum

Till sommaren öppnar ett nytt skulpturmuseum i Dragonstallet vid Drottningholms slott utanför Stockholm. Museet ska visa skulpturer av Adriaen de Vries (1556–1627). Skulpturerna, krigsbyten från Danmark och Prag, har stått i Drottningholms slottsträdgård sedan Nicodemus Tessin d.y. placerade dem där på 1680-talet. I dag är de 32 bronsskulpturerna hårt åtgångna av väder och vind. Risken finns att de helt förstörs om de inte kommer inomhus.

Statens fastighetsverk har låtit bekosta avgjutningar av originalen, ett arbete som påbörjades 1992. Till sommaren finns dessa avgjutningar på plats i slottsträdgården, och originalskulpturerna i det nya museum som öppnar då. För ändamålet har det gamla Dragonstallet, mittemot Drottningholms värdshus, ställts i ordning.

Stallet, en gulputsad stenbyggnad i ett plan med loge och sadeltak, uppfördes 1816 för cirka 100 hästar. Under mellankrigstiden fungerade byggnaden som fårstall. 1954 byggdes stallet om, för att fram till 1997 utgöra förråd för bland andra Husgerådskammaren.

Nu har alla extra väggar och takbjälklag rivits bort och golvet sänkts till sin ursprungliga nivå. Bara spiltorna fattas. I övrigt kan rummet i stort sett åter upplevas som det såg ut under stalltiden. Väggarna har kalkats med ren kalkfärg. På pelarna, målade i grått med linoljefärg, kan man se var hästarna sparkat och gnagt. Golvet och entrétrappen har klätts med gotländsk kalksten och förstärkts där de tunga skulpturerna ska placeras. Den tyngsta skulpturen, Loakon, väger cirka 650 kilo.

Invigningen av museet är beräknad till i maj år 2001. Planeringen av lokalen har skett i nära samarbete med Nationalmuseum och Drottningholms slottsförvaltning, som svarar för museets drift.

(2001-01-17)