Varje hus har sin historia. Det byggdes en gång. Det har bebotts av många familjer, ofta genom generationer och ibland århundraden. Känslan för huset och hembygden kan vara stark. Eller så är man nyinflyttad på orten och undrar vilka som tidigare bott i huset? Genom att kartlägga husens och bebyggelsens historia får nya människor i husen en historia.

På samma sätt som vi kan forska kring människorna genom släktforskning, kan vi leta efter fakta om husen. Det finns massor av uppgifter om hus och bebyggelse i arkiven, biblioteken och databaserna. Boken berättar om hur man söker fakta kring villan och sommarstället, torpet, gården och andra hus. Stadens hus och fastigheter behandlas också. Exempel finns från olika delar av landet. Byn, bygden och socknen ger ett större sammanhang. Många källor, offentliga handlingar, kartor och myndigheter kan sökas på nätet.

Per Clemensson är tidigare förste arkivarie vid Landsarkivet i Göteborg. Kjell Andersson är historiker och journalist. Tillsammans har de skrivit flera böcker om släktforskning, emigration och hembygdsforskning, till exempel Börja släktforska, Släktforska steg för steg och Släktforska vidare.

Per Clemensson & Kjell Andersson:
Börja forska kring ditt hus och din bygd 
Natur & Kultur
Utkom 2011