Bränner tjära på ålderdomligt vis

Tjärgropen. Foto: Ola Nyström/Gotlands Museum

Foto: Ola Nyström/Gotlands Museum

Gotlands Museum anlade i våras i samarbete med Visby stift och Ardre sojdeslag en tjärgrop på Museigården Norrbys i Väte. Den 5 september tänds tjärgropen och det kommer att brännas tjära på ett sätt som kanske inte gjorts på över tusen år på Gotland.

Vid arkeologiska utgrävningar på A7-området i Visby 2018 påträffades en välbevarad tjärgrop, den första dokumenterade på Gotland.

– Vid Museigården Norrbys i Väte har ett försök gjorts att rekonstruera en liknade tjärgrop så att vi kan bränna tjära på ett sätt som kanske inte gjorts på över tusen år på Gotland, säger Ola Nyström, byggnadsantikvarie på Gotlands Museum.

Projektet är ett försök att utifrån arkeologiska fynd och nutida kunskaper om tjärbränning i en tjärdal göra ett dokumenterat försök att bränna tjära på ett ålderdomligt vis.

Bränning av tjära i tjärgrop är en småskalig framställning. Tjärgropar användes över Skandinavien från romersk järnålder fram till 1100-talet då metoden ersattes av en tjärdal. En genomsnittlig grop tar cirka 2 kubikmeter tjärved vilket resulterar i omkring 100–150 liter tjära, beroende på tjärvedens kvalitet.

– Det här ska verkligen bli jättespännande. På måndag förmiddag  staplar vi tjärveden i tjärgropen och på tisdag hoppas vi påbörja tjärbränningen, berättar Nyström passar samtidigt på att välkomna allmänheten att komma och titta på den ålderdomliga tjärbränningen.

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen på Gotland, Visby stift och Gotlands Museum.

(2023-09-03)