Kungl. Myntkabinettet
10 december 2010 – 28 januari 2011

I samband med festligheterna kring Nobelpriset uppmärksammar Kungl. Myntkabinettet på Slottsbacken två av Alfred Nobels bröder, Robert och Ludvig, som blev framgångsrika inom den tidiga oljeindustrin i dåvarande Ryssland.

Familjen Nobel bedrev under 1800-talet olika typer av rörelser. Det handlade i första hand om vapentillverkning och utveckling av sprängmedel, områden där familjens överhuvud Immanuel Nobel skördade framgångar.

Hans söner fortsatte på den inslagna vägen och särskilt Alfred vann världsrykte som uppfinnare av dynamiten och det röksvaga krutet. Men även två av hans bröder lyckades slå sig fram och väcka uppmärksamhet. På 1870-talet etablerade de sig på oljefälten i Baku och utvecklade den tidens oljeindustri. Förutom förbättringar inom produktionsledet effektiviserade de även transportvägarna, till sjöss och per järnväg.

Bröderna Nobels företag växte snabbt och under en period hade de över 10 000 anställda. Fram mot sekelskiftet var företaget en av världens ledande leverantörer inom petroleumindustrin. Robert och Ludvig Nobel spelade en viktig roll i en tid då betydelsen av staden Baku växte i ekonomiskt, politiskt och kulturellt hänseende.

Besökarna får en inblick i Nobelbrödernas företagande, det vackra parkområdet Villa Petrolea, oljefälten kring Baku samt den teknik som gjorde oljeutvinningen och oljetransporterna möjliga.

Vandringsutställningen är ett samarbete mellan Kungl. Myntkabinettet och Centrum för Näringslivshistoria samt Statoil, SOCAR och Azerbaycan Republicasi Medeniyyet ve Turizm Nazirliyi. Den är producerad på engelska och har tidigare visats i bland annat London, Bryssel och Berlin.