Boken Broderskap i näringslivet studerar hur broderskap konstruerades och reproducerades inom Kung Orres Jaktklubb under tidsperioden 1890-1960. Föreningen var framför allt ett sällskap för näringslivets elit. Denna fallstudie bidrar till att problematisera varför den manliga normen har präglat svenskt näringsliv och varför kvinnor exkluderas. Länge har mannen som man ansetts vara en oproblematisk fråga inte minst i företagshistorien, där det har tagits för givet att män leder och bygger nätverk.

Inom Kung Orres Jaktklubb kom medlemmarna att anta en alternativ identitet, då de kände samhörighet med orrtuppen. De talade om hur de skulle flockas till "lek" istället för att sitta i sitt "rede". Medlemmarna antog särskilda smeknamn, såsom Krokodilen (Marcus Wallenberg) och Prisse (J. Sigfrid Edström), då avsikten var att släppa alla hämningar och skifta identitet. Deras fruar liknades vid "hönor" och var tvungna att underordna sig "tupparnas" (männens) regler.

I boken används ett omfattande källmaterial som tidigare är outforskat. Fallstudien om Kung Orres Jaktklubb tillför framför allt ny kunskap om hur män i näringslivet bygger informella nätverk och hur kvinnor kan vinna insteg i mansdominerade miljöer.

Therese Nordlund Edvinsson är fil.dr i ekonomisk historia och verksam som forskare och lärare vid ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes doktorsavhandling hette Att leda storföretag. En studie av social kompetens och entreprenörskap i näringslivet med fokus på Axel Ax:son Johnson och J. Sigfrid Edström, 1900–1950.

Therese Nordlund Edvinsson:
Broderskap i näringslivet. En studie om homosocialitet i Kung Orres Jaktklubb 1890-1960
Sekel Bokförlag
Utkom 2010