Bronsålderns avskogning ändrade klimatet

Foto: Waren Brasse/Unsplash

Foto: Waren Brasse/Unsplash

För 6 000 år sedan var Europa täckt av skog, men under de följande 3 500 åren gick landskapet igenom stora förändringar. Delar av skogen höggs ner för att göra plats för en växande befolkning.

Forskare vid SMHI har under­sökt hur avskogningen under bronsåldern har påverkat klimatsystemet.

Läs artikeln på Forskning & Framsteg

(2024-01-09)