Byggnadsvårdare får Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj

Göran Gudmundsson är en av Sveriges främste företrädare inom byggnadsvården. Genom att dela med sig av sin stora kunskap, bland annat genom sitt byggnadsvårdscentrum i Gysinge, har han väckt stort intresse för vården av kulturhistoriska byggnader.

Den kunskap och erfarenhet som Göran Gudmundsson levererar är ett mycket värdefullt komplement till den kunskapsuppbyggnad och informationsverksamhet som Riksantikvarieämbetet ansvarar för. Med Gysinge Byggnadsvårdscentrum som förebild har fler byggnadsvårdscentra och byggnadshyttor byggts upp i landet till glädje för oss alla som värnar om vårt gemensamma kulturarv.

Riksantikvarieämbetet väljer därför att ge 2011 års förtjänstmedalj till Göran Gudmundsson med följande motivering:
”För arbetet som initiativtagare, föregångsman och ledande inom landet att öka och sprida kunskapen om vården av det byggda kulturarvet och för att ha stimulerat tillverkningen av äldre byggprodukter som möjliggjort för husägare att återskapa miljöer och interiörer.”

Riksantikvarieämbetet delar varje år ut förtjänstmedaljen till en eller flera personer som gjort stora insatser inom kulturmiljövården. Medaljen delas ut i samband med Riksantikvarieämbetets årliga höstmöte.

(2011-11-23)