Uppsala universitets väderobservationer fyller 300 år

Anders Celsius. Målning av Olof Arenius (1700–1766). Beskuren

Anders Celsius. Målning av Olof Arenius (1700–1766). Beskuren

Uppsala universitets väderobservationer hör till de äldsta instrumentella temperaturserierna i världen. Mätningarna påbörjades den 12 januari 1722 av Anders Celsius och universitetet firar detta med ett Celsius-jubileum.

Läs mer på Uppsala universitets hemsida

(2022-01-05)