Catarina Karlsson leder Svenska Industriminnesföreningen

Catarina Karlsson. Foto: Pia Nordlander/BildN

Catarina Karlsson. Foto: Pia Nordlander/BildN

Catarina Karlsson har valts till ny ordförande i Svenska Industriminnesföreningen (SIM). Karlsson är forskningskoordinator på Jernkontoret och valdes industriminnesföreningens årsmöte den 24 mars.

– Jag är både glad och stolt över att ha fått förtroendet att fortsätta det arbete som Jan af Geijerstams drivit de senaste åren som ordförande i SIM. Det är ett viktigt arbete att värna det industriella kulturarvet, säger Catarina Karlsson.

Karlsson är arkeolog och historiker, och arbetar till vardags med att koordinera och administrera Jernkontorets bergshistoriska utskott samt de bergshistoriska projekt och kommittéer som ligger under utskottet.

Svenska Industriminnesföreningen bildades 1989. Föreningen ska verka för bevarandeinsatser, dokumentation, levandegörande och forskning kring industrisamhällets historia och kulturarv. Föreningen ska samla enskilda och organisationer som arbetar för industrisamhällets kulturarv i Sverige.

(2018-04-07)