Svenska Dagbladets och bokklubben Clios pris går i år till miljöhistorikern Erland Mårald. Han disputerade år 2000 på en avhandling om jordbrukets utveckling, men har sedan dess mest ägnat sig åt att forska fram miljöskandaler i ett historiskt perspektiv. [SvD]

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1853957.svd