Fasaderna på Stockholm slott vittrar sönder

Fasaderna på Stockholm slott vittrar sönder mycket snabbare än vad som tidigare varit känt och vid tre tillfällen har större stenblock fallit ned. En förundersökning kring upprustningsbehoven pågår men nu anser Statens fastighetsverk att det inte längre går att vänta på att den ska bli färdig. De omedelbara riskerna för personskador är för stora och nu sätts skyddsnät upp på slottets södra och västra fasader samt på gavlarna mot Skeppsbron.

Stockholms slotts fasader består till nästan 50 procent av sandsten. Ända sedan slottet uppfördes på 1700-talet har sandstensvittringen varit ett problem, något som accelererat efter att stenen skrapades ren från oljefärg vid en restaurering på 1890-talet. I våras inledde Statens fastighetsverk en omfattande förstudie för att kunna upprätta en långsiktig underhållsplan för de kommande 50 åren. Nu visar det sig tydligt att den gotländska sandstenen, som pryder alla fasaderna, är i ännu sämre skick än man tidigare befarat. Många stenar har spruckit och delar av dem är lösa. I flera fall har delar av fasadstenarna fallit ner på marken.

– Det finns risk för personskador och därför kommer vi nu sätta upp halvtransparenta nät på de fasader som är i sämst skick. Tillsammans med Hovstaterna tittar vi just nu på nät som syns så lite som möjligt men som samtidigt ger ett effektivt skydd. Åtgärderna innebär att slottet blir lika tillgängligt som tidigare för stockholmare och turister men att fasadarkitekturen tyvärr inte kan upplevas på samma sätt, säger Lotta Günther, fastighetsverkets förvaltare för Stockholms slott.

Den pågående förundersökningen beräknas vara klar i februari 2009. Den kommer visa vilka åtgärder som behövs, vilka resurser som krävs och hur en realistisk tidsplan ser ut. Redan idag är det tydligt att insatserna kommer bli omfattande och att de kommer sträcka sig över många år.

– Syftet med förstudien är att utarbeta en långsiktig restaureringsplan för Stockholms slotts fasader där de komplexa tekniska, arkitektoniska, antikvariska, ekonomiska och logistiska förutsättningarna tydliggörs. De åtgärder vi genomför nu belyser hur stora och akuta restaureringsbehoven är, fortsätter Günther.

(2008-10-16)