Dans inom kristen tradition i det medeltida Europa

Laura Hellsten. Foto: Åbo Akademi

Detta forskningsprojekt fick sin början under en etnografisk fältperiod där Laura Hellsten spenderade två år tillsammans med olika grupper i Svenska kyrkan som dansar. I umgänget med dem ställdes frågor som; har vi någonsin dansat i kyrkan i en kristen tradition? Resultatet av att ha umgåtts och brottats med den frågan och många fler som följde på den, är upplägget för avhandlingen Through the bone and marrow – re-examining theological encounters with dance in medieval Europe.

Avhandlingen består av två olika delar. I den första delen granskar Hellsten tidigare teologisk, religionsvetenskaplig, dans- och kultur-historisk och antropologisk forskning kring relationen mellan dans och västerländsk kristendomsförståelse. Först fann hon att två starka berättelsemönster dominerat historieskrivningen. Den ena säger att den teologiska traditionen alltid varit emot alla typer av dans. Det andra narrativet beskriver istället en starkt romantiserande bild av att all religion har sitt ursprung i dansen eller att allt dansande kan anses vara andligt. Vid närmare granskning av historiska källor visade det sig att ingen av dessa berättelser håller. Istället framstår både otaliga exempel på hur det har dansats både i och runt kyrkorna i det medeltida Europa och olika debatter kring restriktion av olika sorters danser.

I den första delen av avhandlingen beskriver Laura Hellsten vilka förförståelser om människan, dansen och religionen som finns i västerländskt tänkande, som lett till denna förvrängda historieskrivning. Vidare beskriver hon vilken sorts vetenskapssyn som lett till att dansen uteslutits från att vara ett relevant och viktigt tema för teologisk forskning.

I avhandlingens andra del plockar Hellsten fram tre olika exempel på hur nunnor och munkar, präster och lekmän dansat under religiösa högtider i det medeltida Europa. Med hjälp av bildkonst, legender och berättelser placerar hon de historiska källor med tecken på dans in en medeltida världsbild. ”Detta, för att vidare kunna föreslå hur vi kunde förstå vad dansen kan ha haft för betydelse för dem som deltog i dessa ritualer och liturgiska handlingar.”

Laura Hellsten:
Through the bone and marrow – re-examining theological encounters with dance in medieval Europe
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi
Disputation: 6 oktober 2020