Matros Granströms äventyr på de sju haven 1914–1915

Fullriggaren Alcides seglade runt jorden under brinnande världskrig. Under en häftig storm spolades en svensk matros överbord. Istället för att ytterligare ett namn lades till de listor av förlorade sjömän som publicerades i tidningarna på den tiden skedde ett mirakel: En stor våg spolade honom upp på däck igen. Det är åtminstone så det har sagts i en västerbottnisk släkt i över hundra år. Tills den dag Lars Berge bestämde sig för att undersöka vad som egentligen hände med hans morfars far, sjömannen J.W. Granström.

Monstervågen är en bok om Skandinaviens en gång så besjungna hjältar – de pojkar och män som levde och dog på haven. Vissa hittade sin Carmencita, andra drunknade i spriten. Många fann Gud, men fler var förlorade till havs. Det är en berättelse om att ge sig av och återvända hem. Ett slags resereportage om hamnar, vågor och nya horisonter.

Lars Berge är journalist och författare. Han har i många år skrivit krönikor och berättande reportage i Svenska Dagbladet och har varit verksam som dokumentärfilmare.

Lars Berge:
Monstervågen. En studie av sanningshalten i matros J.W. Granströms äventyr på de sju haven 1914–1915
Albert Bonniers Förlag
Utkom 2020

Recensioner i Dagens Nyheter och Expressen