Dataspel om handelsstaden Nya Lödöse

Bild ur spelet

I området där dagens Gamlestaden i Göteborg ligger fanns en gång i tiden handelsstaden Nya Lödöse (1473–1624). Utgrävningarna, som påbörjades 2013 som följd av det omfattande förändringsarbete i området, är de mest omfattande som gjorts i Västsverige. Detta har lett till en stor mängd kunskap där spelet ”Staden under Gamlestaden” ska bidra till interaktiv förmedling av en plats och hur livet såg ut under den här tiden.

I tre olika uppdrag har man som spelare möjlighet att bekanta dig närmare med Nya Lödöse som under tiden spelet äger rum beskrevs som en av Götalandskapens största utskeppningshamnar. Här lever bland annat köpmän, dödgrävare och en örtgumma, vilka är några av karaktärerna man möter på i spelets tre uppdrag: ”Den försvunne köpmannen”, ”Dödens blommor” och ”Mat och medicin”.

Spelet återger så korrekt som möjligt Nya Lödöses stadsplan utifrån planer och fyndplatser. Det är inte bara stadens fysiska utformning som återges på ett så riktigt sätt som möjligt – det här även inspirerat uppdragen. Med hjälp av kunskap från utgrävningsprojektets olika arkeologer som bidragit till spelets manusgrupp får spelarna en så nära autentisk skildring av platsen som möjligt.

3D-animering har blivit ett allt vanligare arbetssätt för arkeologer att förstå och förmedla utgrävningsplatser, men att ta det steget längre och utveckla ett spel är desto ovanligare. ”Staden under Gamlestaden” är utvecklat av Carolina Ask, Projektet Staden Nya Lödöse, Alexander Cobleigh och Åsa Egnér för Bohusläns museum och kan spelas gratis på plattformen Steam.

(2019-07-28)