Hugo Tamm – den motvillige industrialisten

Bokomslaget

Hugo Tamm (1840–1907) blev tidigt en stor ägare i flera stora svenska industriföretag: Husqvarna Vapenfabrik, Iggesunds Bruk och Österbybruk. Han blev ägare genom arv och för att hjälpa släktingar snarare än intresse eller kunskap om industri. Flera av företagen hamnade i djupa kriser som gjorde att han fick engagera sig för att företagen skulle överleva. Kriserna berodde både på dåliga konjunkturer och på dåliga ledningar. Tamm lärde sig vad som krävs av en huvudägare i företag och mot slutet av 1800-talet var hans företagsgrupp en av de största och mest betydande i Sverige.

Den här boken är historien om hur Hugo Tamm, från början en passiv och oengagerad ägare successivt lär sig hur han ska utöva sin makt och ta sitt fulla ansvar som ägare. Han var en relativt ovanlig ägare under Sveriges industrialisering genom att han påverkade företagen indirekt. Han arbetade i styrelser och valde företagsledning inte genom att själv sköta företagen. På det sättet var han en föregångare till många av de ägarfamiljer som senare blivit så betydelsefulla för Sveriges näringsliv.

Hugo Tamms tid som ägare omfattar 40 år, från 1867 till hans bortgång 1907. Denna period är kanske den mest spännande perioden i historien om hur Sverige blev ett industriland. Tamm var också engagerad i politik och samhällsfrågor och spelade en stor roll i sekelskiftets politiska liv som en moderat liberal politiker. Hans starka värderingar påverkade hans politiska ställningstaganden bland annat genom ett starkt engagemang i kvinnofrågor. Hans erfarenheter bidrog till att han utvecklade ett synsätt på företagsägande där ägare, anställda och samhället gemensamt har intresse av och del i företagens framgång.

Hugo Tamm var en sammansatt person som formades av brukspatronernas tid, både när det gäller affärer och med en paternalistisk syn på medarbetare och förhållande till samhället som företaget verkade i. Samtidigt var han modern genom att han var ett tidigt exempel på en ägare som kunde vara klarsynt och se vilka krav marknadens utveckling ställde, även om det medförde förändringar som kunde vara nog så smärtsamma.

Gunnar Winqvist har arbetat som managementkonsult sedan mitten av 1970-talet, framförallt med företags strategi och organisation. Han har under senare år studerat och dokumenterat  företags historia. Boken om Hugo Tamm är det första resultatet av detta.

Gunnar Winqvist:
Hugo Tamm – den motvillige industrialisten
Vulkan
Utkom 2019