Demografi och levnadsstandard under Stockholms industrialisering

I avhandlingen Life and death in the city används longitudinell mikro-data från Stockholm mellan 1878 och 1926 för att studera orsaker och konsekvenser av fertilitetstransitionen samt analysera utvecklingen av en ojämlik levnadsstandard under industrialiseringen.

Även om båda processerna flitigt har studerats av forskare vet vi relativt lite om effekterna på individer i en urban miljö, individer som i allra högsta grad påverkades av både industrialiseringen och fertilitetsnedgången.

Som ett bidrag till det aktuella forskningsläget har Joseph Molitoris analyserat utvecklingen av socioekonomiska skillnader i fertilitet, barns intergenerationella sociala mobilitet, samt spädbarns- och barnadödlighet under Stockholms industrialisering och fertilitetstransition.

Avhandlingens resultat utmanar många existerande förklaringar av fertilitetsnedgången och förklarar hur eliten, trots generella förbättringar i levnadsstandard, kunde fortsätta att skörda frukterna av dess starkare resurser och bibehålla signifikant lägre nivåer av spädbarns- och barnadödlighet.

Joseph Molitoris:
Life and death in the city. Demography and living standards during Stockholm’s industrialization
Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet
Disputation: 23 oktober 2015
Opponent: Neil Cummins, London School of Economics and Political Science, Storbritannien