Den fornskandinaviska religionen

Hur utformades religionen för tusen år sedan, före skiftet mellan fornskandinavisk religion och kristendom? Vilka var de gudar man dyrkade och vilka var de riter och ceremonier man utförde till deras ära?

Dessa frågor behandlas i denna grundbok om fornskandinavisk religion. Författaren sätter också in nordbornas religion i ett jämförande indoeuropeiskt perspektiv samt tar upp hur de gamla myterna brukats och missbrukats i modern tid.

Boken är främst avsedd som lärobok i ämnet religionshistoria vid universitet och högskolor, men är, enligt förlaget, även intressant för alla som fascineras av nordbornas förkristna religion.

Britt-Mari Näsström:
Fornskandinavisk religion. En grundbok
Studentlitteratur
377 sidor, häftad
Utkom 2001