Den svenska liberalismens historia

Bokomslaget

I Den svenska liberalismens historia skildras de idéer som format det moderna Sverige och människorna som gjort denna utveckling möjlig.

Läsaren får möta den österbottniske 1700-talsprästen Anders Chydenius som redan före Adam Smith presenterade en konsekvent liberalism, människorna bakom privilegiesamhällets avskaffande och demokratins framväxt, samt religions- och tryckfrihetens tidiga förespråkare som den av Voltaire influerade upplysningsdiktaren Johan Henric Kellgren och de som senare försvarat dessa rättigheter så som antinazisten Torgny Segerstedt.

Vidare tar boken upp finansminister Johan August Gripenstedt och andra som genom åren stridit för näringsfrihet och frihandel och som därmed gjorde Sverige till ett rikare samhälle såväl ekonomiskt som kulturellt, Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta som gjorde liberalismen folklig, och många, många andra.

Johan Norbergs skildring av den svenska liberalismens historia gavs ut första gången 1998. Till 2020 års upplaga har han skrivit ett nytt kapitel som tar historieskrivningen in i våra dagars strider om globalisering, migration och nationalstaten.

Johan Norberg är författare, dokumentärfilmare och Senior Fellow vid den liberala tankesmedjan Cato Institute i Washington DC. Han har en fil.mag idéhistoria vid Stockholms universitet.

Johan Norberg:
Den svenska liberalismens historia
Timbro förlag
Utkom 2020