Den medeltida storstaden Söderköping

Våra kunskaper om de svenska medeltidsstäderna är ofta svaga. Bortschaktade kvarter och dokumentbrist har gjort forskningsläget hopplöst för arkeologer och historiker. Men det finns undantag. Ett av de mest remarkabla är Söderköping

Tack vare arkeologins vetenskapliga expansion och de många utgrävningarna i Söderköping under andra hälften av 1900-talet och början av 2000-talet har vår kunskap om Söderköpings medeltida utseende och stadens funktion som centrum för handel och hantverk kraftigt ökat. Dessutom har den historiska forskningen förskjutit vår uppfattning om medeltida städer och riken betydligt.

Dagens historiker och arkeologer ställer andra frågor än föregångarna, letar i andra dokument och betraktar fynden ur andra synvinklar.

”Det finns följaktligen goda skäl att skriva en bok om det medeltida Söderköping. Därtill kommer att det är en både historievetenskaplig och narrativ utmaning. Vad händer med vår historia om vi medvetet utgår från det lilla samhället, från byn och staden snarare än riket och kulturkretsen, för att tolka det förflutna? Hur kan vi förstå Sverige och Nordeuropa om vi sätter ned foten i just Söderköping och relaterar stadens utveckling till det framväxande medeltida samhället?”, skriver författaren Dick Harrison i förordet.

Under decennierna kring 1300 var Söderköping ett maktcentrum av rang, jämbördigt med Stockholm. Här kröntes kungar och drottningar. Hit kom landets stormän inför viktiga möten. Om en dåtida människa hade skådat in i framtiden och sökt gissa vilken ort som en dag skulle gälla som Sveriges huvudstad hade svaret mycket väl ha kunnat bli Söderköping. Under de sekler som följde blomstrade handel och kyrkoliv som på få andra orter. Söderköpingsborna utvecklade en väldokumenterad åldrings- och sjukvård och höll sig med egna lokalhelgon.

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet. Han har tilldelats Cliopriset, Augustpriset i fackboksklassen och Hertig Karls pris. Han har skrivit en lång rad böcker och hans Jarlens sekel utsågs till Årets bok om svensk historia 2002 av nättidningens läsare.

Dick Harrison:
En medeltida storstad. Historien om Söderköping
Norstedts
Utkom i april 2012