Det medeltida Småland

Det medeltida Småland är en guidebok som behandlar landskapet ur ett arkeologiskt perspektiv. Arkeologen Martin Hansson ger en bild av hur Småland såg ut under medeltiden och visar hur unikt landskapet är.

Många av de slingrande grusvägarna har medeltida anor och nästan ingen annanstans kan man finna så många bevarade timmerkyrkor som i just Småland. Till skillnad från grannlandskapen Skåne och Östergötland har människorna här aldrig haft sin huvudnäring i åkerbruket. I stället har de varit tvungna att söka olika försörjningsvägar där boskapsskötsel samt järn-, tjär- och träkols-framställning har haft stor betydelse. Småland var under medeltiden ett gränslandskap och spåren efter befästa borgar är många.

I boken beskrivs byar och borgar, kyrkor och kloster samt de medeltida städerna Kalmar, Jönköping, Gamleby och Västervik, Växjö, Eksjö och Vimmerby.

Det medeltida Småland är illustrerad med foton på borgar, ruiner, kyrkor och föremål samt rekonstruktioner. Boken är fjärde delen i Historiska Medias serie om de medeltida landskapen. Tidigare utgivna är böckerna om Västergötland, Östergötland och Skåne.

Martin Hansson är fil.dr i medeltidsarkeologi och verksam som avdelningschef vid Smålands museum från Växjö. Han har lett flera arkeologiska undersökningar i bland annat Skåne, Blekinge och Småland.

Martin Hansson:
Det medeltida Småland. En arkeologisk guidebok
Historiska Media
Utkom 2008